Jak będą przebiegać Shoper Kampanie Google Ads?

Przebieg Shoper Kampanii Google Ads

Pamiętaj, że każda kampania to proces, a nie jednorazowe działanie.

Zobacz, jakie wyróżniamy etapy w kampanii:

Przebieg kampanii Google Ads
Kliknij, aby powiększyć.

Kampania, już od samego początku jest optymalizowana zgodnie z potencjałem sprzedażowym poszczególnych produktów czy też kategorii produktów. Koncentrujemy się na bestsellerach, na bieżąco zbieramy dane do optymalizacji i monitorujemy prowadzoną kampanię. 

W pierwszym miesiącu trwania kampanii zbieramy dane, sprawdzamy potencjał zakupowy poszczególnych produktów/kategorii produktów, wykluczamy zapytania, które nie generują konwersji (sprzedaży). 


Właściwa optymalizacja kampanii, rozpoczyna się między drugim a piątym miesiącem (w zależności od liczby wizyt klientów w sklepie). 

Im większy ruch w sklepie, tym ten proces będzie szybciej przebiegał

Dlatego tak ważne jest, aby nie oceniać efektów kampanii, od razu po pierwszym miesiącu jej trwania. Jest to zbyt krótki czas, aby wysnuć konstruktywne wnioski. 

Po około pół roku nieprzerwanego prowadzenia kampanii możemy mówić o jej rozwoju i stabilizacji, jest to dobry czas na eksperymenty i wdrażanie nowych rozwiązań. 


Uwaga: Kampania to zawsze praca zespołowa: nasza i twoja. 

Naszym zadaniem jest takie zoptymalizowanie kampanii, aby w danym dziennym budżecie, reklama wyświetlała się możliwie często i trafiała do klientów zainteresowanych danym asortymentem. 

Twoim zadaniem jest jak najlepsze przygotowanie sklepu na przyjęcie klienta, ciągła praca nad ofertą, kartą produktu oraz obsługa klientów na najwyższym poziomie. 

Jeśli tylko sklep jest prawidłowo przygotowany do kampanii, produkty posiadają poprawne tytuły i opisy, a proces zakupu jest łatwy i przejrzysty dla klienta – masz szansę odnieść sukces!