Ile całkowicie zapłacę?

Shoper kampanie początkujący

Nasz model rozliczeniowy kampanii to:

 

10% od wpłaconego budżetu kampanii + procent od wygenerowanej sprzedaży

w zależności od poziomu osiągniętego ROAS

(procentowo wyrażonego stosunku przychodów do wydatków)

ROAS < 500% – 3% 

ROAS > 500% – 5%

 

Model rozliczenia zakłada, że z pierwszej opłacanej faktury, pobierana jest prowizja 10% na poczet optymalizacji i obsługi kampanii, następnie 10 dnia kolejnego miesiąca rozliczamy się z wygenerowanej sprzedaży (według poniższego modelu) i wtedy zostaje przesłana druga faktura na określoną kwotę. Wszystkie dane dostępne będą na bieżąco w Panelu Administracyjnym sklepu w zakładce Shoper Kampanie. 

 

Prosty przykład:

Opłacasz fakturę na 499 zł netto i 10% pobierane jest od tej kwoty (stała opłata za optymalizację i prowadzenie kampanii). 90% środków jest przeznaczanych na kliki w Google, czyli 449,10 zł. My generujemy sprzedaż w wysokości 3000 zł brutto. 

Zakładając, że ROAS jest równy lub większy niż 500%  to: 49,9 zł + 150 zł = 199,90 zł netto.  

49,90 to 10% od opłaconej faktury na kampanię, natomiast 150 zł to 5% z 3000 zł brutto (od wygenerowanej sprzedaży). 

 

Szczegóły rozliczeń można znaleźć na stronie kampanii oraz w regulaminie usługi: