Faktura pro forma za kampanie

Shoper kampanie początkujący

Faktura pro forma generowana jest automatycznie co 20 dni (bez względu na to czy na koncie kampanii są jeszcze środki), aby można było opłacić kolejną Shoper Kampanię i nie tracić zamówień. Można to zrobić w panelu administracyjnym sklepu w zakładce Shoper Kampanie > Zasil konto reklamowe. 

Kolejna faktura pro forma będzie generowana na taką samą wartość, jak ostatnia opłacona faktura VAT za kampanie. Przykładowo, jeśli wartość ostatniego doładowania kampanii to 1500 zł netto, to kolejna faktura pro forma zostanie wygenerowana na taką samą kwotę, czyli także będzie to 1500 zł netto.

Budżet w prosty sposób możesz zwiększyć wchodząc do sekcji „Zasil konto i zacznij zarabiać” przesuwając suwak jak poniżej:

zasilanie Shoper Kampanii

Celem faktury proformy jest możliwość jak najszybszego rozpoczęcia działań. Samo wygenerowanie pro formy nie jest wiążące, ponieważ jest to tylko wstępne poświadczenie zajścia transakcji, bez jednoczesnego wywołania obowiązku jej zaksięgowania i opodatkowania.