Google Search Console – raport „Mapy witryn”

Pozycjonowanie – średniozaawansowany

Miejsce, w którym system pokazuje jakie mapy witryny zostały przesłane oraz dane diagnostyczne (statystyki i wszelkiego rodzaju błędy dot. przesłanych map).

O tym jak dodać mapę witryny pisaliśmy w poprzednim artykule.

Po przejściu do zakładki „mapy witryn” zobaczymy mniej więcej taki widok:

Raport Mapy witryn
Kliknij, aby powiększyć.

W tabeli widzimy podstawowe informacje na temat pliku mapy jak datę przesłania, ostatni odczyt itp. oraz kolumnę „Stan”, która może mieć kilka wartości:

  • Sukces – plik z mapą został przetworzony bez żadnych problemów,
  • Zawiera błędy – plik z mapą zawiera co najmniej jeden błąd, ale wszystkie adresu URL zostaną zakolejkowane do indeksacji. Rodzaje i opis błędów, jakie mogą występować znajduje się tutaj.
  • Nie udało się pobrać – Search Console nie potrafił przetworzyć mapy witryny. Klienci Shoper nie napotykają tego problemu, ale gości na naszym uniwersytecie zachęcamy do zapoznania się z ogólnymi informacjami o mapach witryn.

W tym raporcie danych do analizowania jest bardzo mało danych, więc po poprawnym dodaniu mapy witryny nie ma potrzeby spędzania w nim więcej czasu.
Naszą luźną sugestią jest kliknięcie raz na jakiś czas w liczbę wykrytych adresów URL, żeby sprawdzić historii odczytów mapy witryny. Po kliknięciu pokaże nam się podobny ekran:

Raport Mapy Witryn