Polityka prywatności Serwisu Uniwersytet Shoper www.uniwersytet.shoper.pl („Serwis”)

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz o plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. 

Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych podawanych za pośrednictwem Serwisu jest:

SHOPER SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą pod adresem ul.Pawia 9, 31- 154 Kraków, NIP 9452156998, nr REGON 12149520300000 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000395171, o kapitale zakładowym – 2851500,00 zł (w całości wpłaconym) – 

Shoper S.A. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz skontaktować się, pisząc na adres wskazany powyżej lub  na adres e-mail: IOD@shoper.pl

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do skorzystania z naszych usług. Będzie tak w przypadku zapisu na nasze webinary.

W poniższej tabeli znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w związku z Serwisem.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:  

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo: 

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).
 • cofnięcia zgody  – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Skontaktuj się z nami pod adresem: bok@shoper.pl, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki i poprzez usunięcie zapisanych w pamięci Twojego urządzenia plików cookies, jak również zarządzając ustawieniami w komunikacie, pojawiającym się, gdy wchodzisz na naszą stronę internetową. Zmienić ustawienia możesz również na końcu tej Polityki w informacji o tym, jaki jest obecny status Twoich ustawień. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DZIAŁANIECEL PRZETWARZANIAPODSTAWA PRZETWARZANIAJAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANESKUTEK NIEPODANIA DANYCH
udział w webinarach, organizowanych przez Shoper S.A., ewentualnie we współpracy z Partneramiprzeprowadzenie webinaru, (identyfikacja, kontakt oraz obsługa wydarzenia)Świadczenie usługi w postaci organizacji webinaru (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)przez okres konieczny do przeprowadzenia webinarubrak możliwości skorzystania z webinaru
przetwarzanie danych dla celów statystycznychdostosowanie naszych usług do potrzeb Użytkownikównasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia analizy zainteresowania poszczególnymi webinarami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)24 miesiące lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania * (zobacz wyjaśnienie pod tabelą)Brak możliwości dostosowania usług do potrzeb Użytkowników
wzięcie udziału w badaniu satysfakcji z naszych usług dostosowanie naszych usług do potrzeb Użytkowników, a także polepszenie jakości tych usługnasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia badań Twojej satysfakcji z naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)24 miesiące lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania * (zobacz wyjaśnienie pod tabelą)nieuwzględnienie przez nas Twojej opinii dotyczącej naszych usług w pracach nad ich dalszym rozwojem
Twoja zgoda na otrzymywanie informacji marketingowych, związanych z e-commerce (w tym z Oprogramowaniem i usługami) wysyłanie przez nas informacji związanych z branżą e-commerce, w tym dotyczących produktów i usług Shoper S.A. i/lub Partnerów Shoper S.A. (w zależności od rodzaju wyrażonej zgody) Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę – pamiętaj, że w każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.brak możliwości otrzymywania informacji marketingowych
Twoje wejście na stronę Serwisu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie przez nas marketingu wyświetlanie spersonalizowanych reklam (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Profilowanie” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)Twoja zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO)do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę – pamiętaj, że w każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

Więcej o plikach cookies przeczytasz w sekcji „Pliki cookies” Polityki prywatności.
brak możliwości otrzymywania sugestii produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany
Twoje wejście na stronę Serwisu z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na prowadzenie przez nas działań analitycznychanaliza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Serwisu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)Twoja zgoda - więcej informacji w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności do upływu ważności pliku cookie wykorzystywanego w celach analitycznych o najdłuższym okresie przetwarzania (więcej o cookies w tabelce w dalszej części dokumentu) lub do momentu, w którym usuniesz plik cookie, o którym mowa powyżej * (zobacz wyjaśnienie pod tabelą).

Więcej o plikach cookies przeczytasz w sekcji „Pliki cookies” Polityki prywatności
nieuwzględnienie przez nas Twoich preferencji dotyczących korzystania z Serwisu w pracach nad jego przystępnością i intuicyjnością
działanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych z Serwisem lub naszymi usługamizabezpieczenie na wypadek potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w związku z Twoimi lub naszymi działaniami (w tym z naszą współpracą)nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych na wypadek potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)do momentu, w którym upłynie okres przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania * (zobacz wyjaśnienie pod tabelą)brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

PROFILOWANIE

W ramach Serwisu nie dokonujemy profilowania.

DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach Serwisu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli ustawienia Twojej przeglądarki zezwalają na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Serwisie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Serwisie klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Serwisu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

Podstawą prawną dla tego przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (Twoja zgoda). 

Prowadząc działania analityczne, korzystamy z usług podmiotów, które mogą przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG. W takiej sytuacji zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO wiążą nas z tymi podmiotami umowy, zawierające standardowe klauzule umowne, przyjęte przez Komisję Europejską.

Śledzenie konwersji Google Ads

Używamy śledzenia konwersji Google, usługi dostarczanej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”). Więcej informacji na temat zasad ochrony danych osobowych w związku z tą usługą można znależć pod linkiem: https://privacy.google.com/businesses/adsservices/ 

Google Analytics

Administrator korzysta z Google Analytics, usługi dostarczanej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin, Ireland (Google”). Google Analytics przetwarza pliki cookie: pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania ze strony internetowej mogą być przesyłane do serwera poza Europejskim Obszarem Gospodarczym  i tam przechowywane. 

Więcej informacji na temat Google Analitycs znajdziesz tutaj: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/

Facebook

W naszych usługach cyfrowych korzystamy z  funkcji śledzenia spółki Meta Platforms Ireland Limited, dawniej Facebook Ireland Limited. Technologia ta umożliwia nam określanie grup docelowych użytkowników Internetu, którzy wykazali zainteresowanie naszym Serwisem i produktami z reklamą za pośrednictwem Facebooka. Nie przekazujemy żadnych adresów e-mail naszych klientów spółce Facebook. Dalsze informacje na temat ochrony danych osobowych na Facebooku można znaleźć na stronie: http://www.facebook.com/policy.php

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe, stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

PLIKI COOKIES  

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich dostępnych dla Ciebie funkcji Serwisu;
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. 

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz: 

 • usunąć pliki cookies,  
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W tym Serwisie pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
 • statystycznych,
 • marketingowych,
 • sprawnego odpowiadania na Twoje zapytania lub zgłoszenia,
 • udostępniania funkcji Serwisu,
 • prawidłowego, a także sprawniejszego dla Ciebie działania Serwisu.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Pliki cookie „Google Analytics” możesz wyłączyć natomiast, pobierając moduł dostępny pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

W naszym Serwisie wykorzystujemy następujące pliki cookies ciasteczek tj.:

 • sesyjne – pozostające na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z Serwisu,
 • stałe – pozostające na Twoim urządzeniu tak długo, jak jest ustawiony dla nich czas życia lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.
 • własne pliki cookies (first party cookies) – są zapisywane przez obecnie przeglądaną stronę internetową. Służą poprawie jakości korzystania.
 • Pliki cookies stron trzecich (third party cookies) – są wykorzystywane przez strony trzecie, jak np. portale społecznościowe, w celu śledzenia Twoich wizyt na różnych stronach internetowych, na których zamieszczają reklamy.

NIEZBĘDNE PLIKI COOKIES 

Wykorzystujemy niezbędne pliki cookies przede wszystkim w celu prawidłowego funkcjonowania naszego Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). 

FUNKCJONALNE PLIKI COOKIES

Funkcjonalne pliki cookies są stosowane w celu zapamiętania i dostosowania Serwisu do wyborów Użytkownika m.in. w zakresie preferencji językowych. Funkcjonalne pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego partnerów za pośrednictwem Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem funkcjonalnych plików cookies jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ANALITYCZNE I MARKETINGOWE PLIKI COOKIES

Stosujemy pomiary analityczne i marketingowe oraz technologie usługowe na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (Państwa zgoda). Więcej o analitycznych plikach cookies w informacji “Działania analityczne” w Polityce prywatności powyżej.

Wykorzystanie tych technologii umożliwia nam i naszym partnerom reklamowym zwiększenie znaczenia naszych działań i kampanii. Więcej informacji na temat partnerów, z którymi współpracujemy, można znaleźć w części „Szczegóły dotyczące plików cookie i pikseli śledzących” poniżej.

Podstawą prawną dla tego przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (Twoja zgoda).

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE I PIKSELI ŚLEDZĄCYCH

W związku ze świadczeniem naszych usług, w ramach Serwisu korzystamy z zapisywanych na Twoim urządzeniu plików cookies, dostarczanych przez podmioty zewnętrzne. Poniżej znajdziesz ich listę wraz ze wskazaniem ich funkcji oraz okresów przetwarzania. Pamiętaj, że w każdym momencie możesz usunąć pliki cookies z Twojego urządzenia.   Zalecamy jednak pozostawienie funkcji plików cookie w pełni włączonej, abyś mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu online.

Nasze pliki cookie nie zapisują takich danych jak hasła, dane kart kredytowych lub podobne. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia końcowego i nie zawierają żadnych wirusów.

Pamiętaj o skonfigurowaniu wszystkich przeglądarek na różnych urządzeniach (tabletach, smartfonach, komputerach). Istnieją różne sposoby konfigurowania przeglądarek, dlatego należy zapoznać się z sekcją „Pomoc” używanej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak ją skonfigurować i skorzystać z dostępnych opcji.

 USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

DZIAŁANIEODBIORCY DANYCHPRZEKAZANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
każde działanie w związku z Serwisemkażde działanie w związku z Serwisem
hostingodawca
tak*
Oprócz powyższych odbiorców, w zależności od podejmowanych działań, Twoje dane będą udostępniane także następującym podmiotom:
udział w webinarachosoby, podmioty współpracujące z nami, wspierające naszą bieżącą działalnośćtak *
dostawca oprogramowania pozwalającego na zbieranie opinii Użytkowników na temat naszych usługtak *
podmiot dostarczający oprogramowanie do wysyłki komunikatów systemowychtak *
podjęcie przez Ciebie kontaktu (np. w celu zadania pytania)dostawca oprogramowania do obsługi klienta, w tym telefonicznej obsługi klientatak *
dostawcy usług internetowych takich jak pakiet biurowy czy elektroniczna skrzynka pocztowa tak *
przetwarzanie danych do celów statystycznychdostawca oprogramowania do łączenia danych, dostawca usług internetowych takich jak pakiet biurowytak *
Twoja zgoda na otrzymywanie wiadomości marketingowychirma dostarczająca oprogramowanie do mailingu, do tworzenia baz kontaktowychtak *

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

* Twoje dane osobowe będą przetwarzane również przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności przez podmioty z USA. W takiej sytuacji dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności do USA – w przypadkach, które w powyższej tabeli zostały oznaczone gwiazdką. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia zastosowanie przez Administratora we współpracy z tymi podmiotami standardowych klauzul ochrony danych, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO, przyjętych przez Komisję Europejską.