Google Analytics 4 – nowe spojrzenie na analitykę Twojego sklepu

Google Analytics – średniozaawansowany
Analityka | 12 minut

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jakie są podstawowe różnice pomiędzy Universal Analytics a Google Analytics 4;
 • jak skonfigurować Google Analytics 4 przy już działającym Universal;
 • jak skonfigurować Google Analytics 4 “od zera”;
 • jak używać pomiaru zaawansowanego GA4.

W skrócie – czym się różni od Universal?

W 2020 roku Google przedstawił oficjalnie nową wersję narzędzia Google Analytics, która zastąpiła domyślny od 2013 roku standard Universal Analytics. Do tego czasu część funkcjonalności, które znamy obecnie jako GA4 dostępnych było jako rodzaj usługi Aplikacje + Internet. Nowa usługa szybko, przynajmniej oficjalnie, wyszła z fazy beta testów.

Google Analytics 4 nie jest kosmetyczną zmianą wyglądu interfejsu, to całkowita zmiana technologii zbierania danych. Ma ona odpowiedzieć na obecne i przyszłe problemy, przed którymi staje świat analityki, takie jak:

 • prywatność,
 • analiza danych w świecie post-cookies,
 • łączenie danych o aktywności użytkowników na różnych urządzeniach i w różnych przeglądarkach (obejście ograniczeń dotyczących ciasteczek).

Podstawowymi pojęciami dla Universal Analytics były sesja i użytkownik. GA 4 zmienia te zasady. Podstawową jednostką raportowania jest zdarzenie, jest to element łączący analitykę zarówno witryn, jak i aplikacji (w aplikacjach nie występują odsłony i sesje). Najważniejszym identyfikatorem użytkownika zostaje User ID, w następnej kolejności dane o użytkowniku pobierane są z Google Signals i Device ID (czyli zamiast rozbijać użytkownika na kilka ciasteczek związanych z wyszukiwarkami mamy jeden identyfikator na każdym urządzeniu).

Braki w danych mają być zminimalizowane dzięki uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji. Chociaż na pełne odejście od ciasteczek jeszcze musimy poczekać, struktura GA 4 wydaje się być lepiej przygotowana na tą możliwość od Universal Analytics.

Różnica w sposobie pobierania danych o użytkownikach oznacza, że między raportami Universal Analytics a GA 4 będą naturalnie występowały rozbieżności.

Najważniejsze różnice

 1. Mniej standardowych raportów

Oprócz fundamentalnej różnicy w sposobie zbierania danych, czyli oparcia go na zdarzeniach, GA 4 oferuje mniej wstępnie zdefiniowanych raportów. Daje za to użytkownikowi bardziej elastyczne narzędzia do konfiguracji własnych analiz.

Z tego punktu widzenia GA4 wydaje się być przeznaczone dla bardziej świadomych użytkowników i wymaga więcej zaangażowania przy konfiguracji raportów.

 1. Łatwiejsze śledzenie podstawowych zdarzeń

GA 4 umożliwia automatyczne śledzenie podstawowych zdarzeń, takich jak:

 • przewijanie strony,
 • kliknięcia wychodzące,
 • wyszukiwanie w witrynie,
 • interakcje z wideo,
 • pobrania plików.

Przyspiesza to samą konfigurację narzędzia, ma jednak swoje ograniczenia. Na przykład zdarzenie pobrania pliku przesyłane jest, gdy użytkownik kliknie link prowadzący do pliku (z typowym rozszerzeniem) takiego rodzaju:

 • dokument,
 • plik tekstowy,
 • plik wykonywalny,
 • prezentacja,
 • plik skompresowany,
 • film,
 • plik dźwiękowy.

W mniej standardowych wypadkach należy samodzielnie konfigurować zdarzenie (np. przez Google Tag Manager).

 1. Dostępne wymiary i dane

Zmieniają się dostępne domyślnie dane i wymiary – nie mamy już pod ręką bounce rate (czyli współczynnika odrzuceń) albo stron wejścia. Nie oznacza to, że straciliśmy informacje, które miały przekazywać – mamy dostęp do nowych metryk zaangażowania, np. sesje z zaangażowaniem. W tym wypadku sesje z zaangażowaniem to sesje trwające co najmniej 10 sekund, podczas których zarejestrujemy co najmniej 1 zdarzenie konwersji lub co najmniej 2 wyświetlenia. W nowej wersji dostępne są takie dane jak np. konwersje polegające na zakupie po raz pierwszy albo średnia liczba kupujących dziennie.

 1. Próbkowanie

Jedna z najważniejszych różnic dotyczy próbkowania – wszystkie standardowe raporty opierają się w przypadku GA4 o 100% danych.

Bezpłatna wersja GA może stosować próbkowanie w przypadku zapytań dotyczących danych na poziomie użytkowników i zdarzeń, jeśli ilość danych zwracanych przez zapytanie przekracza 10 milionów zdarzeń (hitów). Raporty były próbkowane po osiągnięciu 500 tys. sesji na poziomie usługi w przypadku wyznaczonego zakresu dat.

 1. Struktura konta

W najnowszej odsłonie GA zmieniła się struktura konta – nie ma już widoków, pracujemy wyłącznie na poziomie usługi. Utrudnia to pracę w przypadkach, kiedy widoki wykorzystywane były na przykład do zarządzania dostępami użytkowników do różnych zasobów.

Przy pracy z nową usługą nie musimy zakładać nowego konta Google Analytics – nową usługę możemy znaleźć pod tym samym dostępem.

 1. Filtrowanie

Jedną z głównych różnic jest ograniczenie możliwości filtrowania jedynie do wykluczenia ruchu wewnętrznego. Ruch robotów jest automatycznie wykluczany, należy jednak z uwagą obserwować dane, czy nie pojawia się w nich spam omijający systemy Google.

Prawdopodobnie w kolejnych aktualizacjach możliwości filtrowania zostaną rozszerzone.

Nie ma też możliwości tworzenia własnego grupowania kanałów, wykluczenia własnych parametrów lub integracji z Google Optimize.

 1. Przechowywanie danych

Opcje przechowywania danych Google Analytics dają użytkownikowi wybór, po jakim czasie dane dotyczące użytkowników mają być usunięte z serwerów Google. Jednak GA 4 – w przeciwieństwie do Universal – zmusza nas do wyboru, czy dane o zdarzeniach wygasają po 2 czy 14 miesiącach.

Ustawienia te nie wpływają na większość standardowych raportów, które są oparte na danych zbiorczych. Nowy system daje wiele ciekawych możliwości i w przyszłości na pewno stanie się najważniejszym narzędziem do analizy danych. Warto już teraz zacząć zbierać dane (nie ma możliwości przesłania danych historycznych do nowych widoków). Rekomendowane jest posługiwanie się GA 4 równolegle do Google Universal, dzięki czemu zmiany w rozwijającym się, nowym systemie nie wpłyną na ciągłość raportowania i jakość podejmowanych decyzji.

Konfiguracja Google Analytics 4

Konfiguracja przy użyciu obecnego konta

Użytkownicy, którzy mają już dostęp do Google Analytics nie muszą tworzyć nowego konta – wystarczy, że logując się do obecnego konta na poziomie Administracji, wybiorą opcję Asystent konfiguracji usługi Google Analytics 4.

Konfiguracja nowej usługi nie wpłynie na dane zebrane do tej pory w usłudze Universal Analytics.

Google Analytics 4 konfiguracja

W następnym kroku otwarty zostanie przewodnik prowadzący po kolei po najważniejszych ustawieniach. Na tym ekranie wybieramy opcję Wprowadzenie.

Google Analytics 4 konfiguracja

W kolejnym oknie potwierdzamy stworzenie nowej usługi:

Google Analytics 4 konfiguracja

Następnie przechodzimy do Asystenta konfiguracji w naszej nowej usłudze – klikamy Zobacz swoją usługę Google Analytics 4:

Google Analytics 4 konfiguracja

Przechodzimy do części Instalacja tagu:

Google Analytics 4 konfiguracja

Zostajemy przeniesieni do zakładki Strumienie danych, co kończy instalację nowej usługi:

Google Analytics 4 konfiguracja

Konfiguracja nowego konta

W celu konfiguracji nowego konta Google Analytics należy wejść na stronę https://analytics.google.com/ i zalogować się przy pomocy adresu e-mail w domenie Gmail lub innego, powiązanego z dowolną usługą Google.

Następnie należy wybrać Start measuring.

Google Analtytics 4 konfiguracja

Po przejściu do konfiguratora nowej usługi, gdzie w pierwszym kroku wybieramy nazwę konta:

Konfiguracja Google Analytics 4

Z reguły nazwa konta powinna wskazywać na organizację, do której należy konto, może być nazwą firmy lub domeny.

Na tej samej stronie udzielamy Googlowi zgody na przesyłanie informacji technicznych i kontakt ze strony supportu Google.

W zależności od preferencji zostawiamy domyślnie zaznaczone zgody – nie są wymagane – i przechodzimy do następnego kroku, w którym wybieramy nazwę nowej usługi i wybieramy odpowiednią strefę czasową oraz walutę.

Google Analytics 4 konfiguracja

Jeśli przejdziemy w tym momencie dalej, utworzona zostanie wyłącznie nowa usługa GA 4. Aktualnie rekomendujemy równoległe śledzenie, zarówno przy pomocy nowej usługi jak i Universal Analytics.

Po kliknięciu w Pokaż opcje zaawansowane zaznaczamy Utwórz usługę Universal Analytics.

Google Analytics 4 konfiguracja

W kolejnym kroku wskazujemy domenę (warto zwrócić uwagę, że domyślnie wybrana jest opcja https://) i zatwierdzamy zmiany, klikając Dalej.

Google Analytics 4 konfiguracja

W kolejnym oknie możemy uzupełnić dane dotyczące biznesu (nie są wymagane) i po wybraniu Utwórz zostajemy przeniesieni do zakładki Strumienie danych.

Google Analytics 4 konfiguracja

Pod nazwą naszej nowej usługi powinna znaleźć się domena, z której chcemy zbierać dane. W kolejnym kroku przechodzimy do szczegółów strumienia danych.

Strumień wskazuje skąd zbierane są dane – z witryny, aplikacji na Android lub aplikacji na iOS. W jednej usłudze możemy zbierać dane z każdego z tych źródeł.

W widoku szczegółów znajdziemy podstawową konfigurację naszej usługi.

Google Analytics 4 konfiguracja

W prawym górnym rogu znajdziemy identyfikator pomiaru, odpowiednik identyfikatora śledzenia z Universal Analytics. Możemy rozróżnić te dwa identyfikatory dzięki prefiksowy – poprzedni ID składał się ze skrótu UA- i ciągu 10 cyfr: UA-XXXXXXXXX-X. Identyfikator GA 4 składa się z prefiksu G- i kolejnych 10 cyfr i liter.

Identyfikator jest unikalny dla usługi (a tym samym, w większości przypadków, powinien być jeden dla domeny).

Po skopiowaniu ID należy wkleić go w panelu administracyjnym sklepu zgodnie z instrukcją.

Jak dobrze używać pomiaru zaawansowanego?

W tym samym miejscu upewniamy się, że włączona jest opcja Pomiaru zaawansowanego.

Dzięki temu w usłudze zbierane będą podstawowe zdarzenia, bez potrzeby zmian w kodzie ani konfiguracji dodatkowych tagów GTM.

Google Analytics 4 konfiguracja

 Zbieranie poszczególnych zdarzeń można wyłączyć, klikając w ikonę koła zębatego:

Google Analytics 4 konfiguracja

To tutaj znajdziemy znaną z ustawień widoku Universal Analytics opcję śledzenia wyszukiwania w witrynie.

Dzięki wyszukiwaniu w witrynie możesz dowiedzieć się, w jakim zakresie użytkownicy korzystali z funkcji wyszukiwania, jakie słowa wyszukiwali i czy wyniki wyszukiwania pozwoliły im na dalszą interakcję z Twoją stroną.

Google Analytics 4 konfiguracja

Domyślnie wskazane są standardowe parametry zapytania:

Google Analytics 4 konfiguracja

Jeśli brakuje w tym polu parametru wykorzystywanego przez śledzoną domenę, to należy go tu dodać.

Po kliknięciu w Zapisz możemy przejść do kolejnego kroku, klikając w Więcej ustawień tagowania, a następnie w Definiowanie ruchu wewnętrznego.

Google Analytics 4 konfiguracja
Google Analytics 4 konfiguracja

Z widoków raportowania powinno się wykluczać pracowników firmy, deweloperów pracujących nad stroną oraz partnerów takich jak agencje marketingowe. Ruch tych użytkowników zaburza dane, szczególnie jeśli strona nie rejestruje dużego ruchu.

W poprzedniej wersji wykluczenie ruchu wewnętrznego następowało po dodaniu odpowiednich filtrów. Aktualnie działa to na bardzo podobnej zasadzie, mamy natomiast do wyboru jedynie filtrowanie na podstawie adresu IP (dopasowanie jest możliwe dla adresów IPv4 lub IPv6).

Google Analytics 4 konfiguracja

Wypełniamy nazwę reguły, która będzie informować kogo dokładnie wykluczamy, następnie wybieramy typ dopasowania. W porównaniu do UA nie mamy możliwości wykorzystania wyrażeń nieregularnych przy konfiguracji.

Google Analytics 4 konfiguracja
Google Analytics 4 konfiguracja

W polu wartość wpisujemy adres IP, który chcemy wykluczyć z raportów. Następnie klikamy Utwórz.

Google Analytics 4 konfiguracja

Po powrocie na stronę ustawień tagowania przechodzimy do części Lista niechcianych witryn odsyłających.

Google Analytics 4 konfiguracja

Odesłania to ruch w witrynie, który generują zewnętrzne źródła, np. link w domenie innej firmy. Google Analytics automatycznie rozpoznaje miejsce, z którego użytkownicy przychodzą do witryny i wyświetla nazwy tych domen w raportach jako źródła wizyt z witryn odsyłających.

Typowym źródłem odesłania, które należy wykluczyć w przypadku e-commerce, są bramki płatnicze. Jeśli użytkownik na ścieżce zakupowej opuszcza domenę i przechodzi do operatora płatności, np. strony banku, a następnie wraca do sklepu (na przykład na stronę z potwierdzeniem zakupu), to właśnie strona banku zostanie rozpoznana jako osobne źródło, które doprowadziło do transakcji zamiast źródła ruchu, które pierwotnie sprowadziło użytkownika na stronę.

Po wybraniu Lista niechcianych witryn odsyłających przechodzimy do widoku, w którym definiujemy listę domen, które mają być ignorowane jako źródła ruchu. W tym celu wybieramy typ dopasowania (jako jedna z opcji pojawia się dopasowanie do wyrażeń nieregularnych), a następnie dodajemy odpowiednią domenę.

Konfiguracja Google Analytics 4

Jeśli chcemy wykluczyć więcej niż jedną, wybieramy Dodaj warunek. Po zakończonej edycji zapisujemy zmiany i możemy zamknąć panel Szczegóły strumienia danych z internetu.

Z poziomu administracji wybieramy następnie Ustawienia usługi.

Na tej stronie wybieramy kategorię branży, która umożliwia dostęp do porównania danych ze zbiorczymi danymi innych firm, które udostępniły dane Google.

Google Analytics 4 konfiguracja

Następnie konfigurujemy walutę i strefę czasową raportowania, wybierając odpowiednie wartości z listy i zapisujemy zmiany.

Z menu po lewej stronie wybieramy Ustawienia danych – Gromadzenie danych:

W tym kroku należy włączyć integrację z Google Signals. To rozwiązanie, jeszcze w fazie beta, pozwala na powiązanie informacji o użytkownikach zalogowanych do usług Google i odwiedzających stronę z różnych urządzeń. Obecnie dostępne są tylko raporty dotyczące danych demograficznych i zainteresowań użytkowników (wygenerowane na podstawie identyfikatorów reklamowych), ale niedługo udostępnione ma zostać więcej funkcji.

Google Analytics 4 konfiguracja

Po przejściu krótkiego konfiguratora, w którym potwierdzamy aktywację funkcji Google Signals, wracamy do wcześniejszego widoku panelu administracyjnego Google Analytics, po czym rozwijamy opcję Potwierdzenie dotyczące danych użytkownika.

Finalnie klikając Potwierdzam w dole ekranu, oświadczamy, że zbieramy dane o użytkownikach zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi prywatności.

W ostatnim kroku przechodzimy do Przechowywania danych w menu po lewej stronie.

Opcje przechowywania danych Google Analytics umożliwiają, zdecydowanie po jakim czasie dane dotyczące użytkowników mają być usunięte z serwerów Google.

Ustawienia te nie wpływają na większość standardowych raportów, które są oparte na danych zbiorczych. Sugerujemy zmianę domyślnego ustawienia na 14 miesięcy.

Google Analytics 4 konfiguracja

Po zapisaniu zmian nowa usługa GA4 jest gotowa do zbierania podstawowych danych o ruchu w witrynie.